กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0925195508
อีเมล์ : niddy2524@gmail.com