กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกาญจนา เครือแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 087-0999060