ผู้บริหาร

นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/02/2014
ปรับปรุง 15/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 214324
Page Views 256030
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี 081-0140820
3 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี 0-3268-1759
4 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
7 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
12 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
13 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
14 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
15 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี -
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0892607748
17 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
18 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
19 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
27 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี 0879050302
28 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
30 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
35 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
36 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
38 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-631707
40 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
41 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
42 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
44 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
46 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
47 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
52 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
53 โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 032900220
54 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
55 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
61 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
62 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย สามร้อยยอด
63 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-640000
64 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 0816327357
66 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 0860288090
67 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
68 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
69 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
71 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
80 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
81 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
86 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
89 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
90 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
92 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
94 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน 032828089
95 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
100 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
101 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
102 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
103 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน 032-640-078
105 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
107 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
108 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
109 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
110 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
111 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
114 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
115 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
116 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
117 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน